รวมเพลงจัดกิจกรรมลูกเสือ ตอนที่ 1

ไปได้ข้อมูลกิจกรรมลูกเสือมา  ก็เลยเอามาแบ่งเพื่อนครู  ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือหรือแม้แต่จัดกิจกรรมในห้องเรียนก็สามารถใช้ได้  เพลงเก่า ๆ เพราะ ๆทั้งนั้นเลย ดาวน์โหลดไปใช้กันนะคะ

1. เพลงมอบพวงมาลัย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด    2. เพลงที่ 53 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด     3. เพลงสยามนุสติก คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด    4. เพลง วันนี้ยินดี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด   5. เพลงแว่วเสียงแคน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  6. เพลงสุขใจ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  7. เพลง เพลินใจชาวดง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  8. เพลงขูลูแซมบาลู  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  9.เพลงที่ หมู่บริการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด 10. เพลงระบำนาง  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  11.  เพลงส่งข่าว  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด   12 เพลง คนมีปัญญา คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  13.เพลง ลูกเสือบริการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  14. เพลง แห่เรือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด    15 เพลง วชิราวุธรำลึก  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด   16 เพลง ดอกไม้แดนไพร  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  17. เพลง วันรื่นเริง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  18. เพลง ที่ 20 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  19. เพลง แผ่นดินไทย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด   20. เพลง สดุดีมหาราชา คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  21. เพลง จงเตรียมพร้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด   22. เพลง ยินดีที่รู้จัก คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  23. เพลง วันนี้ยินดี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด 24. เพลง กฏลูกเสือ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  25. เพลง  แม่สะเรียง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  26.เพลง บำเพ็ญตน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด 27. เพลง สุขใจ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด 27. เพลง ทะเลสีคราม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด 28. เพลง เจอกัน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  29. เพลง  เราเป็นลูกเสือ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด   30. เพลง อย่าเกียจคร้าน  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด 31 เพลง  ขอจงสวัสดี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  32. เพลง ระบำชาวไพร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  33. เพลง ลูกเสือจับมือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  34. เพลง ราชสดุดี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  35. เพลง มาร์ชลูกเสือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  36. เพลง รอบกองไฟ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: